Site Overlay

Presentació sistema de senyàletica per a Can Luna

El 17 de maig, l’alumnat del cicle formatiu de grau superior de Gràfica publicitària ha presentat a Can Luna els projectes de senyalètica que han dissenyat per aquest espai de la Garriga.

Un sistema de senyalètica que ha d’orientar i guiar els usuaris i identificar els diferents espais del centre. A més de ser funcional, ha de reforçar la imatge de l’espai tenir en compte que la tipologia de públics que acull és heterogènia.

El i les alumnes han dissenyat un sistema coherent compost per signes, símbols, pictogrames que tenia en compte el color i el material de fabricació. Així com els sistemes de subjecció.

Concretament, quatre pictogrames, fletxes, el directori principal, un rètol identificatiu de sala i el rètol identificatiu de l’espai Can Luna.