Site Overlay

Valors, missió, visió

Valors

Reprenent el concepte “Pensar és disseny”, creiem que aquest inclou els valors pels quals apostem com a Escola. Alhora reflecteix la nostra manera d’entendre el disseny. Valors com coeducació, igualtat, inclusió, respecte, integració, responsabilitat, implicació, transparència són el full de ruta que ens guia la nostra feina.

A més, ens caracteritzem per ser una escola propera, oberta, familiar i acollidora.   


Missió

A l’EMAD entenem la tasca educativa com a eina al servei del nostre alumnat perquè assoleixi una professió que l’ajudarà a desenvolupar-se laboralment i personalment. És per això que, la nostra missió és

  • Acollir, seguir i ajudar l’alumnat en la seva trajectòria acadèmica i professional, acompanyant-lo durant la seva vida escolar i oferint i orientant-lo en el seu futur professional.
  • Generar sinergies amb empreses, escoles, associacions i entitats de l’entorn.
  • Desenvolupar el talent personal de l’alumnat i de la comunitat educativa.
  • Oferir una educació integral potenciant-los com a professionals competents i persones sensibles i compromeses.
  • Vetllar perquè els continguts s’adaptin a l’entorn professional i social.
  • Oferir a l’alumnat un espai d’expressió i creixement personal, d’esperit crític.
  • Basar l’aprenentatge en el procés creatiu i en el desenvolupament de les habilitats pròpies de cadascú, adequant les estratègies als diferents públics segons els serveis.
  • Vetllar per les necessitats expressives i pedagògiques de les diferents etapes educatives en què treballem.
  • Fomentar la inquietud pel coneixement i per compartir experiències, assolint un bon arrelament a l’entorn social, cultural i artístic del municipi i, per extensió, de la comarca més propera.
  • Sensibilitzar artísticament a la ciutadania.

Visió

L’EMAD de la Garriga es proposa formar professionals del disseny amb creativitat, rigor i capacitat crítica, a partir d’un enfocament pluridisciplinari, amb iniciativa i capacitació suficients per a inserir-se en el món laboral i poder donar respostes a les demandes de la societat.

Volem una escola en què l’alumnat i l’aprenentatge sigui el centre de les decisions. Un espai pel debat i la posada en marxa d’accions per a fer possible progressos pedagògics. On els seus membres comparteixin una proposta pròpia que ens faci esdevenir centre de referència. Volem generar un context on les nostres pràctiques siguin innovadores i les nostres  metodologies diverses. Desitgem treballar per la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, respectant el seu caràcter propi. Pretenem esdevenir un centre que permeti que el nostre alumnat es desenvolupi d’una forma integral, buscant l’excel·lència. Volem que esdevinguin persones capaces de reflexionar, analitzar amb sentit crític i constructiu. Així com desenvolupar habilitats per crear, imaginar, ser flexibles, adaptar-se als canvis. Però sobretot, que siguin capaces de generar, amb responsabilitat i autonomia personals, els canvis que la nostra societat demana. Tot això, per arribar a desenvolupar dissenyadors/es responsables, actius i compromesos. I això ho volem fer des d’una escola flexible que s’adapti i evolucioni a partir de l’anàlisi i la reflexió. Compartint i aprenent amb l’entorn, fomentant la participació de tota la comunitat i que permet el desenvolupament personal i professional de tots els seus membres.