Site Overlay

Accés cicles grau mitjà

Inscripció proves accés 2024: 7 al 18 març.
Preinscripció cicles grau mitjà 2023/2024: 12 al 18 abril i 9 al 15 maig (dates no actualitzades).

Consulta els moments clau de l’accés als cicles de grau mitjà: Proves accés i Preinscripció cicles.

Qui ha de fer la prova d’accés

Les persones que tenen el títol de graduat d’educació secundària obligatòria, ESO (o un títol equivalent a efectes d’accés*) només han de fer la part específica de la prova d’educació visual i plàstica. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d’acreditar que tenen el títol en el procés de matrícula.

*Tècnic/a auxiliar (FP1) o Tècnic/a / Haver superat els 2 primers cursos de BUP / Haver superat el 2n curs del pla experimental / Altres estudis equivalents

Les persones que no tenen el títol de graduat d’educació secundària obligatòria (o equivalent) han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més l’any que fan la prova.

Informació sobre accés directe, proves d’accés, calendari, continguts, mostres de les proves… +Info

Cursos preparatoris proves d’accés:
El nostre centre ofereix els cursos preparatoris de les proves d’accés seguint els criteris de la Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats.
Els alumnes obtindran el certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
La qualificació dels cursos, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i se sumarà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles.
Més informació curs preparatori cicles de grau mitjà.

Titulacions que donen accés directe (no han de fer la prova)

  • Tècnic/a d’Arts plàstiques i disseny.
  • Haver superat els tres cursos comuns d’Arts aplicades i oficis artístics.
  • Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés.
  • Títols que donen accés directe als cicles de grau superior.
  • Resolució d’exempció de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i especialitzats.