Site Overlay

Estudis reglats

Impartim cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior de la família Comunicació gràfica i audiovisual i de la família Arts aplicades a l’escultura.

Els cicles formatius de grau mitjà que oferim són Creació d’Objecte i Moble (perfil professional del cicle Reproduccions artístiques en fusta) i Assistència al producte gràfic interactiu. Els de grau superior són Gràfica publicitària i Gràfica interactiva que es poden cursar en la modalitat de 2×3: obtenir 2 titulacions de grau superior en 3 cursos.

Els cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny reuneixen coneixements artístics i tecnològics propis de l’activitat professional i alhora desenvolupen la creativitat i la iniciativa personal.

Concretament, els nostres cicles formen professionals del camp del disseny gràfic i del disseny d’objectes. Un dels objectius és la inserció de l’alumnat per la qual cosa, el centre vetlla perquè els continguts s’ajustin a les demandes de l’entorn laboral.


Cicles formatius de grau mitjà

El cicle formatiu de grau mitjà Creació d’Objecte i Moble correspon al perfil professional que hem dissenyat a l’escola i pertany al cicle Reproduccions artístiques en fusta de la família Arts aplicades a l’escultura. Forma professionals polivalents amb iniciativa personal per desenvolupar projectes amb un enfocament creatiu. És un perfil amb molta demanda en els sectors del moble i de la fusta. El seu aprenentatge reuneix entre d’altres, coneixements de disseny, treball en l’entorn Cad (Autocad, Inventor i 3D Studio Max), creació volumètrica en talla, construcció de prototips i maquetes. Amb relació al temari, ens centrem a transmetre el procés que hem de seguir per poder dissenyar un objecte o un moble. També es treballen mòduls comuns com  dibuix artístic, tècnic i materials i que complementen els coneixements per desenvolupar el projecte.

A continuació us adjuntem un enllaç on es mostra un exemple d’obra final de cicle de Creació d’Objecte i Moble:

Aquest projecte ha estat seleccionat el curs 2019-2020 per a la jornada Talent Creatiu i empresa de col·laboració i intercanvi de coneixements i experiències entre centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d’Arts plàstiques i disseny.

El cicle formatiu de grau mitjà Assistència al producte gràfic interactiu correspon a la família de Comunicació gràfica i audiovisual. Forma professionals polivalents amb iniciativa personal per desenvolupar projectes amb un enfocament creatiu. Aquests estudis capaciten l’alumnat en diferents aspectes com: idear, organitzar i dur a terme les fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La formació principal se centra en dos àmbits del disseny digital: desenvolupament de pàgines web i mitjans audiovisuals.

Els i les estudiants aprenen els llenguatges HTML i CSS, treball en WordPress, retoc fotogràfic, enregistrament i edició de vídeo, àudio i animació. Aquests àmbits es complementen amb mòduls comuns de dibuix, història, mitjans informàtics, anglès i fonaments bàsics del disseny, així com formació laboral per tal de preparar a l’alumnat en el món de l’empresa.

Us mostrem un vídeo de presentació d’una obra final del cicle:

I en aquest enllaç trobareu més presentacions d’obres finals del mateix cicle:


Cicles formatius de grau superior

Els cicles de grau superior de Gràfica publicitària i Gràfica interactiva es poden cursar en la modalitat de 2×3: obtenir 2 titulacions de grau superior en 3 cursos.

Són cicles formatius amb coneixements complementaris que tenen com a denominador comú l’aprofundiment dels conceptes i la pràctica dels recursos gràfics i expressius aplicats als projectes de disseny gràfic i audiovisual.

El cicle formatiu de grau superior, Gràfica publicitària aporta els fonaments del llenguatge publicitari. Aprofundeix en matèries com la tipografia, la fotografia publicitària, els fonaments del disseny i la teoria de la publicitat i el màrqueting. Són coneixements que aporten valor afegit i molt valorats en els àmbits del disseny digital i imprès.

El cicle formatiu de grau superior, Gràfica interactiva és un cicle enfocat a les noves tecnologies de la comunicació i amb una demanda laboral alta. Aprofundeix en el coneixement a través de llenguatges de programació web, disseny d’aplicacions i edició de publicacions digitals amb contingut audiovisual. El perfil professional que ens diferencia és l’experiència de l’usuari.

Us mostrem un vídeo de presentació de l’App dissenyada com a projecte integrat del cicle:

I en aquest enllaç trobareu més presentacions de projectes integrats del mateix cicle: