Site Overlay

Què és el taller d’art per a infants i joves del Petit EMAD

Inici: setmana del 23 de setembre de 2024

Adreçat a nens i nenes d’infantil i primària i a nois i noies d’ESO.

Totes les activitats del taller giren al voltant d’un tema o fil conductor, aquest curs és “ELS SENTITS”.

Setembre a juny

L’objectiu del taller és contribuir al desenvolupament integral dels nens i les nenes a partir de l’expressió plàstica, tot potenciant la seva creativitat i la llibertat expressiva.

Les activitats estan dissenyades en funció de l’edat dels infants i els seus interessos. Els més petits fan les primeres descobertes i experimentacions amb els materials. A mesura que creixen se’ls va introduint en l’aprenentatge de tècniques plàstiques més complexes que afavoreixen la capacitat d’observació i són vehicle per a expressar la seva imaginació. Finalment, amb els més grans es potencia l’autonomia i la proposta de projectes propis. També se’ls guia durant el desenvolupament a partir de les tècniques artístiques adients a cada projecte.

L’aprenentatge es desenvolupa en un ambient agradable i motivador que valora de manera positiva els progressos dels infants mentre aprenen tècniques com el modelatge amb fang, el dibuix amb grafit i carbonet, la pintura amb temperes i aquarel·les, les construccions a partir de materials de reciclatge… i procediments més experimentals que els porten a fer descobertes inesperades.

I4 i I5:
Dilluns, 17.00 a 18.30 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

1r a 3r:
Dilluns, 17.00 a 18.30 h
Dimecres, 17.00 a 18.30 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

4t a 6è:
Dilluns, 18.30 a 20.00 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

ESO:
Dimecres, 18.30 a 20.00 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

Quota inicial: 50,15 euros
Assegurança: 3 euros
Mensualitat 1 dia: 28,80 euros
Mensualitat 2 dies: 40,97 euros