Site Overlay

Materials cicles formatius

Material comú a tots els cicles

 • Regla d’acer de 40 cm i sense esgraó.
 • Llapis HB i 2B.
 • Porta mines 0,5 mm HB o 2H.
 • Goma d’esborrar de mina.
 • Escaire.
 • Cartabó.
 • Cutter amb fixació de la fulla.
 • Ratolí.
 • Auriculars.
 • Cola esprai reposicionable.
 • Cinta adhesiva de doble cara.

I el material que sol·licitarà el professorat a mesura que sigui necessari.


Ordinador comú a tots els cicles

No és obligatòria la compra d’un ordinador, tot i que és recomanable.

Si la família/alumnat es planteja la compra d’un ordinador, cal que es tinguin en compte els requisits que especifiquem tot seguit.

Sistemes operatius: Windows o MacOS amb versions no anteriors a dues prèvies a l’actual.

CaracterístiquesMínimRecomanat

PROCESSADOR
Processador Intel o AMD amb compatibilitat de 64 bits.
2’5 – 2’9 Ghz o més ràpid amb SSE 4.2 o posterior.
Processador de 3 GHz o superior.

RAM
16 GB.32 GB per grau superior.
HARDWARE DE GRÀFICSGPU Dedicada compatible amb DirectX12.
2 GB de memòria GPU.
4 GB de memòria GPU.
ESPAI DISC DUR200 GBSSD intern de 500 Gb o més per grau superior.

NOTA: En cas de dubtes, consulteu amb els tutors a principi de curs.


Material cicle formatiu Creació d’Objectes i Moble, COM

Per poder dur a terme el curs amb regularitat, caldria que l’alumnat disposés dels materials següents durant el primer mes de classe.

Materials de taller:
 • Materials del vídeo.
 • 2 llapis (2HB).
 • 2 pinces de 19 mm per aguantar fulls de dibuix. 
 • 1 pinzell de cerda núm. 9.
 • 1 paletina de cerda núm. 12.
 • 1 pinzell sintètic rodó núm. 6.
 • Pot de cola petit recarregable amb biberó.
 • 2 draps vells.
 • 2 rodets escuma grans.
 • 2 rodets escuma de llana petits.
 • 1 porta rodets mitjà.
 • 1 Porta rodets petit.
Equipament de protecció individual, EPI:
 • Bata o davantal amb mànigues ajustades i amb nom de l’alumne/a.
 • Sabates de protecció laboral. 
 • Paquet mascaretes pols d’un sol ús.
 • Taps de protecció per l’oïda
 • Ulleres de protecció.

NOTA: En cas de dubtes, consulteu amb els tutors a principi de curs.