Site Overlay

Curs preparatori prova accés

Inici: 9 gener 2023
Dia i hora: dilluns, 16.00 a 20.00 h
Durada: 50 hores
Preu: 50 euros

Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
El 20% de la qualificació del curs es pot sumar a la nota obtinguda en la prova.


Inscripcions: secretaria EMAD de la Garriga
Documentació:
Fotocòpia DNI alumne/a.
Targeta sanitària (CatSalut).
Si és menor d’edat: Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a.