Site Overlay

Curs preparatori prova accés

Part específica cicles grau mitjà Arts plàstiques i disseny

Dates: 8 gener al 22 abril 2024
Dia i hora: dilluns, 16.00 a 20.00 h
Durada: 50 hores
Preu: 96 euros

Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
El 20% de la qualificació del curs es pot sumar a la nota obtinguda en la prova.

Inscripcions:

Lloc: secretaria EMAD de la Garriga, presencialment o per correu electrònic emad@ajlagarriga.cat.

Pagament: rebut bancari.

 • Fotocòpia DNI alumne/a.
 • Targeta sanitària (CatSalut).
 • Si és menor d’edat: Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a.
 • Justificant compte bancari (còpia rebut, còpia llibreta, còpia núm. compte corrent).
 • Butlleta d’inscripció:

Documentació:

inscripcio-curs-preparatori

Material per al curs:

 • 10 fulls paper bàsic A3, 130 g.
 • 10 fulls paper apte per a retoladors A3, 160 g aproximadament.
 • Llapis 2H, HB i 2B.
 • Goma esborrar.
 • Maquineta.
 • Compàs.
 • Regle.
 • Joc d’escaires.
 • Tisores.
 • Cúter o bisturí.
 • Cola blanca, goma enganxar o cinta doble cara.
 • Llapis colors.
 • Retoladors.

Material per al 1r dia:

 • 2 fulls de paper bàsic A3, 130 g.
 • Llapis HB.
 • Llapis 2B.
 • Goma esborrar.
 • Maquineta.