Site Overlay

Serveis a entitats i empreses

Gestió de projectes professionals, GPP

Serveis que ofereix l’EMAD

Dins del mòdul de Gestió de projectes professionals, GPP, l’escola duu a terme encàrrecs i serveis relacionats amb els cicles de grau mitjà, perfil professional Creació d’objecte i moble i Assistència al producte gràfic interactiu i dels cicles de grau superior, Gràfica publicitària i Gràfica interactiva.

Amb la voluntat de col·laborar amb l’entorn i oferir una primera experiència laboral real a l’alumnat, i emulant la metodologia de simulació d’empresa, es podran treballar els projectes en equips multidisciplinaris. Es potencia l’emprenedoria, s’estimula la creativitat, la capacitat d’adaptació i invenció, establint sinergies entre l’escola i l’entorn. Des de Gestió de Projectes Professionals, s’ofereix la possibilitat d’assumir reptes i encàrrecs d’entitats externes i col·laboracions amb altres centres docents. Actualment, des d’aquest mòdul formatiu es desenvolupen programes d’innovació pedagògica, com ara Talent Creatiu i Empresa i CooperArt.

Línies del servei

GM Creació d’objecte i moble

Disseny i construcció de mobles i d’objectes per l’espai, com ara elements expositius, d’arquitectura efímera per a fires i escenografies, elements modulars per l’interiorisme i elements de marxandatge…

GM Assistència al producte gràfic interactiu

Elaboració de webs (corporatives i e-commerce). Realització d’audiovisuals, animacions i retoc fotogràfic. Aplicació de marques i maquetació d’elements publicitaris.

GS Gràfica publicitària

Disseny de productes de comunicació visual com, identitats corporatives, campanyes publicitàries amb elements impresos i audiovisuals, productes editorials, packàgings i senyalístiques.

GS Gràfica interactiva

Creació de productes comunicació visual interactiva com, disseny i programació web, App per a dispositius mòbils, publicacions digitals i edició audiovisual.

Qui pot sol·licitar aquests serveis?

Institucions, empreses, associacions i entitats sense ànim de lucre. Entitats socials, entitats vinculades a la protecció del medi ambient i centres educatius de tots els nivells i estudis.

Condicions per sol·licitar el servei 

Cal el compromís de l’entitat o empresa demandant amb la formació, predisposició en la presentació i seguiment de l’encàrrec en el calendari i horari establert conjuntament amb l’escola. Estar d’acord amb el que subscriu la carta de serveis, amb manifest compromís mediambiental, respecte per la diversitat sexual, per la llibertat de creences i la igualtat de gènere. 

Com sol·licitar la prestació del servei

A través del formulari:

Si ho preferiu també podeu enviar un correu a projectes@alumnesemad.cat

Una vegada tramés el formulari, l’escola es posarà en contacte amb l’empresa/entitat sol·licitant per tal de donar resposta a la sol·licitud i s’escau, es demanarà ampliar la informació sobre l’encàrrec i valorar l’encaix de la proposta en el marc del mòdul de Gestió de projectes professionals (GPP). 

En el cas d’acceptació de l’encàrrec per part de l’escola, es concertarà una entrevista (telemàtica o presencial) amb la persona responsable de l’àrea de GPP i es formalitza l’acord o conveni.

Coordinadors de GPP

Eli Puga, Creació d’objecte i moble.
Sònia Lluch, Assistència al producte gràfic interactiu.
Bego Sánchez, Gràfica publicitària i Gràfica interactiva.

Compromisos de l’EMAD i l’empresa o entitat. Drets i deures

En l’acceptació de les propostes d’encàrrecs o col·laboracions, es valora el fet que no suposin una competència deslleial en qualsevol sector professional. Amb l’acceptació de les condicions que presenta la carta de serveis o conveni o acord, l’empresa/entitat es compromet a no presentar una proposta que s’hagi plantejat com a encàrrec simultàniament a professionals o empreses dels sectors de la creació de mobles i de la comunicació gràfica i audiovisual.

L’EMAD es compromet a complir amb la demanda del client, dins dels terminis establerts en l’acord de l’encàrrec i en el calendari escolar vigent del curs.

L’empresa/entitat s’ha de comprometre a respectar el ritme de desenvolupament i producció propis d’un centre educatiu, amb la participació activa del seguiment i recepció del projecte i la col·laboració en la difusió i promoció pels canals propis de l’entitat o empresa.

Dret a cita de l’autoria de l’alumnat que ha desenvolupat el producte o servei i de l’EMAD de la Garriga. L’escola es reserva el dret d’imatge del producte o servei i de les seves fases de desenvolupament per a difusió externa i interna, en els canals de comunicació de l’escola (web, xarxes socials, correu electrònic, memòria i arxiu del centre). Així com la presentació en esdeveniments, rodes de premsa, exposicions…

L’acceptació de les condicions de la carta de serveis de l’EMAD de la Garriga, implica el compromís exprés de l’acordat amb l’escola mitjançant un acord o conveni a determinar per ambdues parts.

Contraprestacions de la prestació del servei a l’empresa o entitat

El cost per l’usuari dependrà de l’abast del projecte i el tipus d’entitat. 

En el cas de col·laboracions entre centres educatius, la contraprestació és l’intercanvi de serveis.

En altres casos es contemplen contraprestacions com ara la donació de material per l’escola, beques per l’alumnat, visita i/o estada a l’empresa, formació específica impartida per part de l’empresa/entitat i el compromís de la difusió dels projectes en els mitjans.

Les despeses generades per l’encàrrec en la part de desenvolupament, producció de prototips, possibles lloguers (de maquinària, manipulació, espais…) i producció final, formaran part del pressupost previ de l’encàrrec i són a compte de l’empresa/entitat.

Servei d’atenció a l’usuari

L’EMAD també ofereix un servei d’atenció a l’usuari o client, per tal de recollir comentaris o propostes de millora que ens ajudin a fer millor el nostre servei a través de la Bústia de suggeriments. Podeu col·laborar fent suggeriments, agraïments, queixes, que ens orienten en futures col·laboracions o sobre aspectes del mateix servei (comunicació, calendaris, etc.).