Què es fa als tallers artístics per a adults

Durada: octubre a juny

INICIACIÓ AL TORN I MODELATGE

Dimarts, 18.00 a 20.00 h
Dijous, 11.00 a 13.00 h

Professora: Eva Ràfols

Pel que fa a la tècnica del torn, el taller comença amb l’amassat i el centrat del “pastor” (tros de fang) en el torn. Després s’aprèn de manera gradual a tornejar bols, plats i cilindres fins a arribar a les formes de la tetera.
En el taller també s’aprenen diferents tècniques ceràmiques segons l’interès de l’alumne/a com el modelatge en fang, la construcció amb planxes, corrons, motlles… per aconseguir objectes i formes escultòriques.
En totes les peces desenvolupades en el taller s’hi poden aplicar tècniques de decoració com esmalts i engalbes.

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Material: 7,32 euros
Assegurança: 3 euros


CERÀMICA I MODELATGE

Dimecres, 10.00 a 12.00 h
Divendres, 16.00 a 18.00 h

Professora: Esther Parellada

Aquest taller està adreçat a persones de totes les edats, condició i experiència. Es basa en un acompanyament personalitzat pel món de la ceràmica des del material bàsic (l’argila), el modelatge i diverses tècniques de construcció per arribar a la creació de peces tant utilitàries com escultòriques.
També s’hi aprenen diversos tipus d’acabats ceràmics i les seves coccions.
El taller facilita els mitjans disponibles per ajudar l’alumne/a a desenvolupar els seus projectes personals i expressar-se de la manera més creativa i lúdica possible.

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat 2 hores: 34,10 euros
Mensualitat 4 hores: 53,16 euros
Mensualitat 6 hores: 82,25 euros
Material 2 hores: 7,32 euros
Material 4 hores: 12,54 euros
Material 6 hores: 18,55 euros Assegurança: 3 euros

DIBUIX I PINTURA

Dimarts, 9.30 a 12.30 h
Dimecres, 9.30 a 12.30 h

Professora: Alba Ballús

Dijous, 18.00 a 21.00 h
Professora Eva Ràfols

En el taller s’aprenem diferents tècniques per millorar el llenguatge pictòric amb què expressar-se i estimular la creativitat.
Es pot escollir la tècnica o les tècniques per aprendre al llarg del curs (aquarel·la, acrílic, oli, collage, tinta, dibuix amb diferents materials…).
El taller és un espai on cadascú pot desenvolupar el seu propi projecte i avançar al seu ritme.

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat 1 dia: 35,10 euros
Mensualitat 2 dies: 53,16 euros
Assegurança: 3 euros


TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ TÈXTIL

NOU Dilluns, 19 a 21 h
Professora: Eva Ràfols

Durant el curs es desenvolupen diverses tècniques artesanals com la serigrafia, el bàtik, els craquejats, els tampons, la pintura sobre seda amb reserves, la natura, els nuats… que també es poden combinar entre si.
Es tenen en compte a l’hora de desenvolupar els dissenys els teixits on s’aplicaran, les tintes i les composicions.

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Material: 7,32 euros
Assegurança: 3 euros

TÈCNIQUES PICTÒRIQUES

Dimecres, 18.00 a 21.00 h
Professora: Fina Tuneu

En el taller es poden fer quadres a l’oli, amb pintura acrílica o aquarel·la sobre paper.
Durant el curs s’expliquen diferents tècniques pictòriques com ara la pintura al tremp, la pintura matèrica o com s’entela un bastidor. Aquestes tècniques varien depenent del curs i dels interessos de cada alumne/a.
També es fan exercicis per potenciar la imaginació i per millorar aspectes del dibuix com la perspectiva, l’ombrejat, l’encaix…

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Assegurança: 3 euros


TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I GRÀFIQUES

Divendres, 18.00 a 21.00 h
Professora: Fina Tuneu

En aquest taller s’aprenen les tècniques gràfiques sobre paper com el gravat i el linòleum que permeten reproduir les obres de manera seriada.
Es treballen les imatges sobre matrius de diferents materials, zinc, ferro, coure o metacrilat, s’entinten i gràcies a la pressió del tòrcul aquestes es transfereixen al paper.
També es fan monotips de tinta i pintura que traspassen sobre el paper una imatge única.

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Assegurança: 3 euros

Disseny: Adrian Comas, alumne de l’EMAD


Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones jubilades i que hagin complert 65 anys, amb la prèvia acreditació mitjançant la presentació del DNI.

Per obtenir el certificat d’assistència als cursos monogràfics cals assistir a un 80% de les hores de classe com a mínim.