Site Overlay

Professorat

El claustre

El tret fonamental del claustre és la polivalència del seu professorat. Un fet que enriqueix la formació de l’alumnat.

ProfessoratPFIGM COMGM APGiGM GpGM Gi
Borja Alegria
Rafa Bernabé
Joan Carles Cruz
Marc Garrido
Glòria Giménez
Eulàlia Llopart
Sònia Lluch
Inno Maza
Imma Mestieri
Judit Navarro
Jordi Plantés
Eli Puga
Núria Ramírez
Cristina Ramos
Bego Sánchez
Bet Serra
Josep Solé
Alfred Trujillo
COM: Creació d’Objectes i Moble / APGi: Assistència al producte gràfic interactiu / Gp: Gràfica publicitària / Gi: Gràfica interactiva

Perfils professionals

Borja Alegria

Diplomat en Fotografia en l’especialitat de Reportatge / Foto Documental i llicenciat en Geografia i Història.
Combino des de fa anys la docència a la UAB i a l’EMAD amb el fotoperiodisme de caràcter nacional i internacional. Publico els meus treballs a diferents diaris catalans i espanyols i he col·laborat amb la Creu Roja, Metges de Món, UNDP (ONU) i amb altres organismes de diferents països.

Considero la fotografia publicitària i la fotografia creativa com a recursos fonamentals del disseny. Alhora, considero el disseny i la fotografia com eines per transformar i millorar el món. Crec fermament en l’educació pública com a entorn de convivència, integració i inclusió. Per tot això, crec molt en la nostra escola.

Rafa Bernabé

Joan Carles Cruz

Marc Garrido

Dissenyador gràfic i de producte interactiu. Especialitzat en experiència d’usuari i en interfícies gràfiques.

Crec que un bon producte de disseny ha de complir diversos aspectes perquè pugui prosperar en l’actual mercat salvatge. Ha de poder solucionar problemes reals, satisfer les necessitats del client, tenir en compte el context d’ús, l’equip humà que el farà possible, però sobretot, ha d’estar centrat en l’usuari.

M’agrada transmetre l’estimació pel disseny, sense caure en l’enamorament. Crec en la creativitat com l’única via per avançar i crec en el disseny sostenible, atractiu, compromès i autèntic.

Glòria Giménez

Eulàlia Llopart

Eulàlia Llopart

Llicenciada en Belles Arts, especialitat d’escultura. Combino la docència amb la pràctica artística de projectes personals. Crec en l’art i el disseny com a agents transformadors de la societat on vivim. Ser professora em permet transmetre valors i passió al que per mi és inseparable: art i vida.

Soc una persona polifacètica, amb curiositat i amb moltes ganes d’aprendre i treballar. Exigent, però també receptiva i empàtica.

Sònia Lluch

Sònia Lluch

Dissenyadora editorial de base, la meva trajectòria m’ha portat a especialitzar-me en els formats digitals i el disseny de les interfícies gràfiques; les noves plataformes em resulten un món apassionant, en constant evolució i ple de nous reptes que cal afrontant-los, per sobre de tot, observant les necessitats de l’usuari com a element fonamental del seu disseny.

Em satisfà explorar a l’aula les possibilitats que ofereix cada nou projecte, i cercar amb els coneixements i la creativitat de tothom les solucions més idònies, destapar incògnites, en definitiva, creant.

Inno Maza

Amb formació en els àmbits de l’art i la comunicació he enfocat la meva vida professional en dos espais, el disseny gràfic i la docència. Des de fa anys els interrelaciono a l’EMAD impartint projectes de gràfica publicitària i amb la incorporació de les noves tecnologies als cicles formatius, també m’he orientat cap al disseny web i el llenguatge de programació.

Entenc la docència com un procés d’enriquiment personal i d’aprenentatge continu que ha de revertir en el progrés de tot l’alumnat i per extensió de la comunitat escolar.

Imma Mestieri

Judit Navarro

Jordi Plantés

Donant forma a aquest material sempre noble i alhora auster que s’obté del tronc de l’arbre, és com des de diferents projectes he après el que m’ha permès indagar en un món ple de possibilitats i que en aquest punt m’han dut a la docència. Aquesta l’entenc com un procés de maduració entre els tres elements que la componen: docent, alumne i objectiu i des d’on puc gaudir d’una manera diferent i alhora òptima la pròpia experiència en aquest cicle, transmetent tota la passió pel meu ofici i el disseny.

Em tinc per fàcilment adaptable i exigent.

Eli Puga

Gestora de disseny i dissenyadora industrial, la meva formació m’ha conduït sempre cap a l’àmbit de gestió i la docència, i en aquest sentit he desenvolupat la meva carrera professional. Entenc el disseny com a eina multidisciplinària que té com a objectiu organitzar, planificar i crear el nou futur dins una empresa o entitat. 

Soc una persona global, persistent, constant i amb moltes ganes d’aprendre i treballar. Aquests valors són els meus pilars de treball i els que intento transmetre en l’àmbit professional. 

Núria Ramírez

Llicenciada en Belles Arts i especialitzada en fotografia, disseny industrial i 3D.  

Sempre he estat fascinada per l’art en totes les seves disciplines, experimentant de forma incansable en les seves formes i processos més tradicionals. A la vegada, però, em sento connectada a la tecnologia, de forma apassionada, com a part de la vida i com a eina indispensable en l’art i en el disseny.

Gaudeixo especialment del disseny en 3D com a eina i com a mitjà d’expressió per la seva capacitat de crear i fer-nos creure realitats impossibles i a la vegada de fer tangible allò que imaginem.

Quant a la meva carrera professional, vaig enfocar la meva formació cap a la docència com una vocació i amb la il·lusió de poder transmetre allò que m’apassiona i ajudar a les persones a créixer i trobar nous camins.

Soc una persona curiosa, en aprenentatge i investigació constant.

Cristina Ramos

Begoña Sánchez

Bet Serra

Llicenciada en Belles arts i especialitzada en cultura i educació artística. L’escola m’ha fet entrar en el món del disseny en evolució i aprenentatge continu. He acompanyat el meu vessant professional amb el món del teatre, tant en el camp de l’escenografia com de la interpretació. Ambdues branques nodreixen el fet creatiu i comunicatiu. Veig el disseny i l’ensenyament com un servei social en contínua transformació, on la comunicació i el pensament en són els protagonistes.

Josep Solé

Professor de l’EMAD.

Alfred Trujillo

Alfred Trujillo

En l’actualitat professor de les escoles d’Art i Disseny de la Garriga i de Terrassa.

Portfoli professional