Site Overlay

Normativa material bibliogràfic

 1. La biblioteca està distribuïda en tres espais agrupada temàticament:
  – Genèric (història de l’art).
  – Disseny gràfic.
  – Disseny industrial i del moble.
 2. Els llibres són de consulta i estan exclosos de préstec.
 3. Cada vegada que algun alumne/a o necessiti consultar un llibre l’haurà de demanar a un professor/a.
 4. Els llibres només poden ser consultats durant l’horari lectiu. El llibre que s’utilitzi haurà de ser tornat abans de marxar de l’escola, lliurant-lo al/a la professor/a corresponent, que l’haurà de retornar al seu prestatge. Òbviament, el llibre s’haurà de retornar en el mateix estat en què s’hagi trobat; el/la professor/a haurà de comprovar-ho.
 5. Els armaris dels llibres hauran d’estar sempre tancats. Només podran ser oberts pel professorat.