Site Overlay

Provés accés APD

2024


Material part específica proves accés grau mitjà i grau superior:

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per fer la proposta definitiva.
  • Un full DIN A3 de cartolina.
  • Llapis de grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter.
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Calendari resumit convocatòries proves accés 2024

Per consultar el calendari ampliat de les dates de sol·licituds d’exempcions i de recursos addicionals per a persones amb necessitats específiques, cliqueu aquí

Convocatòria setembre prova grau mitjà i grau superior (només part específica)

Inscripció: 2 al 6 setembre, Inscripció proves grau mitjà / Inscripció proves grau superior
Llista provisional admesos i exclosos: 10 setembre.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 11 al 24 setembre.
Llista definitiva admesos i exclosos: 26 setembre.

Realització prova grau mitjà i grau superior

Part específica: 27 setembre.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30: Part específica grau mitjà (dues hores).
9.30: Part específica grau superior (tres hores).

Qualificacions

Qualificacions provisionals: 3 octubre.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 4 al 7 octubre.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: A partir 9 octubre.


Convocatòria juny prova grau mitjà i grau superior (només part específica)

Inscripció: 23 maig (a partir 9 h) al 30 maig, Inscripció proves grau mitjà / Inscripció proves grau superior
Llista provisional admesos i exclosos: A partir 4 juny.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 5 al 18 juny.
Llista definitiva admesos i exclosos: A partir 19 juny.

Realització prova grau mitjà

Part específica: 20 juny.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30: Part específica (dues hores).

Realització prova grau superior

Part específica: 26 juny.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 12.30 h: Part específica (tres hores).

Qualificacions proves grau mitjà i grau superior

Qualificacions provisionals: A partir 28 juny.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 1 al 3 juliol.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: A partir 5 juliol.


Convocatòria ordinària (part comuna i part específica)

Grau mitjà

Inscripció: 7 març (a partir 9 h) al 18 març, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins 19 març (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: A partir 2 abril.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 3 al 16 abril.
Llista definitiva admesos i exclosos: A partir 23 abril.

Realització proves grau mitjà

Part comuna: 7 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Primer bloc: Part comunicativa i social.
18.00 h: Descans.
18.30 h: Segon bloc: Part científica i tecnològica i part matemàtica.

Part específica: 8 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Part específica (dues hores).

Qualificacions grau mitjà

Qualificacions provisionals: A partir 24 maig.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 27 al 29 maig.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: A partir 31 maig.

Grau superior

Inscripció: 7 març (a partir 9 h) al 18 març, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins 19 març (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 4 abril.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 5 al 19 abril.
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 25 abril.

Realització proves grau superior

Part comuna: 14 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Primer bloc: Llengües catalana i castellana.
18.00 h: Descans.
18.00 h: Segon bloc: Llengua estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història.

Part específica: 15 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Part específica (tres hores).

Qualificacions grau superior

Qualificacions provisionals: A partir 3 juny.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 4 al 6 juny.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: A partir 10 juny.