Site Overlay

Provés accés APD

2023

Material part específica proves accés grau mitjà i grau superior:

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva.
  • Un full DIN A3 de cartolina.
  • Llapis de grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter.
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Calendari resumit convocatòries proves accés 2023

Per consultar el calendari ampliat de les dates de sol·licituds d’exempcions i de recursos addicionals per a persones amb necessitats específiques, cliqueu aquí

Convocatòria ordinària (part comuna i part específica)

Grau mitjà

Calendari-proves_2023-GM

Inscripció: 7 març (a partir 9 h) al 20 març, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins 21 març (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: 31 de març.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 11 al 24 abril.
Llista definitiva admesos i exclosos: 26 abril.

Realització proves grau mitjà

Part comuna: 3 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Primer bloc: Part comunicativa i social.
18.00 h: Descans.
18.00 h: Segon bloc: Part científica i tecnològica i part matemàtica.

Part específica: 4 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Part específica

Qualificacions grau mitjà

Qualificacions provisionals: a partir 16 maig.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 17 al 19 maig.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 23 maig.

Grau superior

Calendari-proves_2023-GS

Inscripció: 7 març (a partir 9 h) al 20 març, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins 21 març (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 11 abril.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 12 al 25 abril.
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 28 abril.

Realització proves grau superior

Part comuna: 23 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Primer bloc: Llengües catalana i castellana.
18.00 h: Descans.
18.00 h: Segon bloc: Llengua estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història.

Part específica: 24 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Part específica.

Qualificacions grau superior

Qualificacions provisionals: a partir 7 juny.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 8 al 12 juny.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 15 juny.


Convocatòria juny prova grau mitjà i grau superior (només part específica)

Inscripció: 25 maig (a partir 9 h) al 31 maig, Inscripció proves grau mitjà / Inscripció proves grau superior
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 6 juny.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 7 al 20 juny.
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 21 juny.

Realització prova grau mitjà i grau superior

Part específica: 22 juny.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 11.30 h: Part específica grau mitjà.
9.30 a 12.30 h: Part específica grau superior.

Qualificacions

Qualificacions provisionals: a partir 30 juny.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 3 al 5 juliol.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 7 juliol.


Convocatòria setembre prova grau mitjà i grau superior (només part específica)

Inscripció: 4 al 8 setembre, Inscripció proves grau mitjà / Inscripció proves grau superior
Llista provisional admesos i exclosos: 12 setembre.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 13 al 26 setembre.
Llista definitiva admesos i exclosos: 28 setembre.

Realització prova grau mitjà i grau superior

Part específica: 29 setembre.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 11.30 h: Part específica grau mitjà.
9.30 a 12.30 h: Part específica grau superior.

Qualificacions

Qualificacions provisionals: 3 octubre.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 4 al 6 octubre.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 10 octubre.