Site Overlay

Accés cicles grau superior

Inscripció proves accés 2024: 7 al 18 març.
Preinscripció cicles grau superior 2023/2024: 26 maig a 1 juny (dates no actualitzades).

Moments clau de l’accés als cicles de grau mitjà: Proves accés i Preinscripció cicles.

Qui ha de fer la prova

Les persones que tenen el títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior o un títol equivalent a efectes d’accés*, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d’acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

*Tècnic/a especialista (FP2) o Tècnic/a superior / Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari / haver superat altres estudis equivalents.

Les persones que no tenen els títols esmentats han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova less persones que tenen 19 anys o més l’any que fan la prova.

Titulacions que donen accés directe (no han de fer la prova)

  • Batxillerat de modalitat d’arts o artístic experimental.
  • Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
  • Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
  • Graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics.
  • Títol de tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés.
  • Títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés.
  • Títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial,
  • Títol d’arquitectura.
  • Llicenciatura en belles arts o títol declarat equivalent o certificat de superació de la prova d’accés.
  • Resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (la qualificació a afectes de baremació és un 5)

Informació sobre accés directe, proves d’accés, calendari, continguts, mostres de les proves… +info