Preinscripció i matrícula grau mitjà

CURS 2020-2021

Presentació de sol·licituds de preinscripció: 2 al 8 de juny

Codi de centre: 08046475

PASSOS PREINSCRIPCIÓ CICLES GRAU MITJÀ

PAS 1: Llegiu la normativa

Llegiu atentament la informació sobre terminis, calendari, barems...
Normativa cicles grau mitjà

Per aquest curs 2020-2021 la preinscripció per als ensenyaments de cicles formatius d’APD es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper.
En el context social actual, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

PAS 2: Documentació necessària per omplir la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ PERSONAL:
- Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l'any 2020:
· DNI o NIE de l’alumne/a.
- Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa 18 anys durant l’any 2020:
· DNI o NIE de l'alumne.
· Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
· DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).

DOCUMENTACIÓ PEL CRITERI DE BAREM:
Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l’accés directe o certificat de la qualificació de la prova d'accés.
Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar el certificat

PAS 3: Omplir la sol·licitud

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD
Cicles grau mitjà: del 2 al 8 de juny.

Teniu dues opcions:
OPCIÓ 1:
Omplir la sol·licitud electrònica, això vol dir que cal identificar-se amb un certificat digital. Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.
Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.

OPCIÓ 2:
El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s’acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard de la sol·licitud a emad@ajlagarriga.cat en el termini establert, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent indicada en el PAS 2:
DNI o NIE de la persona sol·licitant i/o de l'alumne (foto per davant i per darrera). I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també del llibre de família (foto de la part dels progenitors i de l’alumne/a).
En aquest cas (opció 2) teniu fins el dia 9 de juny, l’alumnat de grau mitjà per enviar la documentació al mail de l’escola.

NOTA: us recomanem que ompliu vàries opcions d’escoles i estudis d’arts plàstiques en la sol·licitud

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es pot demanar una cita prèvia per a rebre atenció presencial al centre demanat en primer lloc. La informació per sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web de l’EMAD.

PAS 4: Enviament de la documentació al centre per les sol·licituds presentades en suport informàtic

Un cop tramitada la vostra sol·licitud, el sistema us generarà un resguard en pdf que heu d’anviar al correu electrònic de l’EMAD: emad@ajlagarriga.cat
Heu d’adjuntar al mateix correu la documentació que hem detallat al PAS 2.
L’escola farà la comprovació de les vostres dades i us enviarem un correu de confirmació de rebuda de la vostra sol·licitud, semblant a aquest:

Bon dia,
CONFIRMACIÓ DE REBUDA DE LA VOSTRA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY AL CURS 2020/2021
Núm. Sol·licitud:
Data de recepció del correu electrònic:


DOCUMENTS QUE HEM REBUT PER PART VOSTRA:
Documentació que cal aportar Resposta de l’EMAD a la rebuda de la documentació
Resguard de sol·licitud OK Documentació acceptada
DNI / Passaport / NIE de l’alumne/a Pendent Cas que falti algun document
DNI / Passaport / NIE de l’alumne/a No cal presentar No cal presentar aquesta documentació
Llibre de família o certificat de filiació (pels menors de 18 anys) ––––– No s’ha presentat
Certificat amb la qualificació de la prova d’accés (només si s'ha fet la prova abans del 2011) o dels estudis que donen accés directe
Altra documentació presentada

Atentament,
Secretaria de l’EMAD