Site Overlay

Passos preinscripció grau mitjà

Curs 2024/2025

Presentació de sol·licituds de preinscripció: 24 al 30 maig.

Codi de centre: 08046475

PASSOS PREINSCRIPCIÓ CICLES GRAU MITJÀ

PAS 1: Coneix els passos de la preinscripicó

Familiaritzeu-vos amb els passos que haureu de seguir a través del menú principal de la preinscripció.

La preinscripció per als ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà d’Arts plàstiques i disseny es fa totalment de forma electrònica a la web del Departament d’Educació.

PAS 2: Coneix el calendari i els terminis

Llegiu atentament la informació sobre terminis, calendari, barems...

Si voleu estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, heu de tenir en compte alguns aspectes:

  • El procés de preinscripció escolar s’inicia a començaments de maig i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juliol.

  • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius

Així, heu d’estar pendents de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés en el calendari de la preinscripció.

PAS 3: Prepara la documentació necessària

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.

Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Consulteu la documentació per a la preinscripció.

PAS 4: Omplir la sol·licitud

La preinscripció es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

De l’24 al 30 maig omplint la sol·licitud de la preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Has de fer el seguiment de la teva preinscripció seguint les dates del calendari.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

PAS 5: Seguiment i comprovació de la plaça:

27 juny: Llistes amb puntuació provisional.
8 juliol: Llistes amb puntuació un cop resoltes les reclamacions.
11 juliol: Llistes ordenades definitives .
16 juliol: Llistes d’admesos i d’espera.

També pots fer el seguiment de la teva preinscripció a la web del Departament d’Educació seguint les dates del calendari.