Preinscripció i matrícula grau mitjà

CURS 2021-2022

Presentació de sol·licituds de preinscripció: 11 al 17 de maig

Codi de centre: 08046475

PASSOS PREINSCRIPCIÓ CICLES GRAU MITJÀ

PAS 1: Coneix els passos de la preinscripicó

Familiaritzeu-vos amb els passos que haureu de seguir a través del menú principal de la preinscripció.

La preinscripció per als ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà d’Arts plàstiques i disseny es fa totalment de forma electrònica a la web del Departament d’Educació.

En el context social actual, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

PAS 2: Coneix el calendari i els terminis

Llegiu atentament la informació sobre terminis, calendari, barems...

Si voleu estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, heu de tenir en compte alguns aspectes:

  • El procés de preinscripció escolar s’inicia a començaments de maig i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juliol.

  • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius

Així, heu d’estar pendents de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés en el calendari de la preinscripció.

PAS 3: Prepara la documentació necessària

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.

Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Consulteu la documentació per a la preinscripció.

PAS 4: Omplir la sol·licitud

La preinscripció es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

De l’11 al 17 de maig omplint la sol·licitud de la preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Has de fer el seguiment de la teva preinscripció seguint les dates del calendari.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

PAS 5: Fes el seguiment i comprova la teva plaça

Has de fer el seguiment de la teva preinscripció seguint les dates del calendari.

PAS 6: Formalitza la teva matrícula

Del 12 al 16 de juliol

Informació pendent d’actualitzar