Site Overlay

Estudis no reglats

Curs preparatori

El curs de preparació de prova d’accés  prepara l’alumnat per a superar la prova i el familiaritza amb continguts generals relacionats amb els cicles d’Arts plàstiques  i dissenys. Està, reconegut pel Departament d’Educació. Els alumnes que superin el curs i tinguin una assistència mínima del 80% obtindran el certificat vàlid que bonifica la nota d’accés als cicles d’Arts plàstiques i disseny. Significa que el 20% de la nota que obtinguin en el curs se sumarà a la nota que tinguin en la prova d’accés. 


Taller d’expressió plàstica per a infants i joves

L’objectiu del taller és contribuir al desenvolupament integral dels nens i les nenes a partir de l’expressió plàstica, tot potenciant la seva creativitat ila llibertat expressiva.

Les activitats estan dissenyades en funció de l’edat dels infants i els seus interessos. Els més petits fan les primeres descobertes i experimentacions amb els materials. A mesura que creixen se’ls va introduint en l’aprenentatge de tècniques plàstiques més complexes que afavoreixen la capacitat d’observació i són vehicle per a expressar la seva imaginació. Finalment, amb els més grans es potencia l’autonomia i la proposta de projectes propis. També se’ls guia durant el desenvolupament a partir de les tècniques artístiques adients a cada projecte.

L’aprenentatge es desenvolupa en un ambient agradable i motivador que valora de manera positiva els progressos dels infants mentre aprenen tècniques com el modelatge amb fang, el dibuix amb grafit i carbonet, la pintura amb temperes i aquarel·les, les construccions a partir de materials de reciclatge… i procediments més experimentals que els porten a fer descobertes inesperades.


Tallers artístics per a adults 

Taller de dibuix i pintura

En el taller s’aprenem diferents tècniques per millorar el llenguatge pictòric amb què expressar-se i estimular la creativitat.

Es pot escollir la tècnica o les tècniques per aprendre al llarg del curs (aquarel·la, acrílic, oli, collage, tinta, dibuix amb diferents materials…).
El taller és un espai on cadascú pot desenvolupar el seu propi projecte i avançar al seu ritme.

Taller de ceràmica, modelatge i torn

Aquest taller està adreçat a persones de totes les edats, condició i experiència. Es basa en un acompanyament personalitzat pel món de la ceràmica des del material bàsic (l’argila), el modelatge i diverses tècniques de construcció per arribar a la creació de peces tant utilitàries com escultòriques.

També s’hi aprenen diversos tipus d’acabats ceràmics i les seves coccions com el modelatge en fang, la construcció amb planxes, corrons, motlles… per aconseguir objectes i formes escultòriques.

El taller facilita els mitjans disponibles per ajudar l’alumne/a a desenvolupar els seus projectes personals i expressar-se de la manera més creativa i lúdica possible.

Tècniques d’estampació tèxtils. 

Durant el curs es desenvolupen diverses tècniques artesanals com la serigrafia, el bàtik, els craquejats, els tampons, la pintura sobre seda amb reserves, la natura, els nuats… que també es poden combinar entre si.
Es tenen en compte a l’hora de desenvolupar els dissenys els teixits on s’aplicaran, les tintes i les composicions.