Site Overlay

Història

Des dels inicis, el 1989 amb els tallers artístics, l’Escola Municipal d’Art i Disseny ha anat evolucionant, introduint estudis reglats, adaptant-se a les diferents reformes educatives i a la demanda de mercat en el sector del disseny. Primerament, el curs 1992/93 es van iniciar els estudis reglats d’Arts plàstiques i disseny, amb el pla del 63, els antics estudis d’Arts Aplicades i Oficis Artístics. El 1996 es van començar els cicles formatius, primer els graus mitjans, amb Art final i Ebenisteria artística, i després els superiors, amb Gràfica publicitària i Mobiliari. 

Amb la reforma educativa de la LOE, els estudis reglats de l’EMAD van derivar cap a Assistència al producte gràfic interactiu, Creació d’Objecte i Moble, Gràfica Publicitària i Gràfica Interactiva. Actualment es mantenen els mateixos cicles formatius adaptant-se a la nova llei LOMLOE.