Site Overlay

Matrícula honor (MH) / Itineraris acadèmics / Adreces inserció laboral

Matrícula honor (MH)

L’alumne/a que ha obtingut una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o superior a 9 se li pot consignar la menció de Matrícula d’honor en l’acta d’avaluació final, en l’expedient acadèmic i en el certificat d’estudis complets.

Es pot concedir una MH per cada 20 alumnes de l’últim curs del cicle formatiu.
La MH té efectes econòmics previstos en les taxes i preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.

Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info


Itineraris acadèmics

Cicles formatius grau mitjà

Els continguts dels cicle formatiu de grau mitjà tenen continuïtat en els cicles formatius de grau superior.

Un cop assolit el títol de Tècnic/a l’alumnat pot cursar:
– Un cicle formatiu de grau superior d’Arts plàstiques i disseny, després de superar les proves d’accés comuna i específica.
– Batxillerat. Tenint algunes assignatures convalidades.


Cicles formatius grau superior

Un cop assolit el títol de Tècnic/a superior pots cursar:
– Batxillerat, convalidant les matèries optatives (un màxim de 4 hores setmanals) i el treball de recerca del batxillerat.
– Ensenyaments Artístics Superiors i obtenir Títol superior de disseny en: Disseny Gràfic / Disseny d’Interiors / Disseny de Moda / Disseny de Producte.
Informeu-vos de l’accés a la web: www.esdap.cat

– Grau universitari: Els Tècnics superiors tenen accés directe a tots els graus universitaris. La nota d’accés (entre 5 i 10) és la qualificació obtinguda en el cicle. Aquesta qualificació té validesa indefinida.
Si cal millorar la nota d’accés per accedir a un estudi de grau amb
més demanda que oferta de places, es pot examinar de les PAU, fins un màxim de tres matèries de modalitat vinculades als estudis universitaris que es volen cursar (permet arribar fins a una qualificació de 14).
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.
Informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens a la web: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/


Adreces inserció laboral

Ofertes de treball al peu de la web: +info

SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya
http://www.oficinadetreball.gencat.cat
Barcelona activa
http://www.barcelonactiva.cat/
Serveis Locals d’Ocupació
http://www.diba.es/slo

Artesania Catalunya (Generalitat de Catalunya)
http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/artesania/
Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona
http://www.gremifusters.com
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
http://www.dissenygrafic.org/