Site Overlay

Menció d’honor a la Noëlle Solá, alumna de Gràfica interactiva

Felicitats a la Noëlle Solá per la Menció d’honor en els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny pel seu projecte final del cicle de Gràfica Interactiva: “Disseny de la nova l’APP per al Van Gogh Museum”.

Els premis Extraordinaris dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny premien l’excel·lència dels alumnes que han aconseguit uns resultats acadèmics extraordinaris en finalitzar els ensenyaments artístics professionals en els àmbits de la música, la dansa, i les arts plàstiques i disseny gràcies al seu esforç, rigor i dedicació.

També podeu conèixer el seu projecte en l’enllaç a la web dels premis extraordinaris: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/premis-extra-ens-art-prof-cat/guardonats/index.html > Disseny > Veure el Projecte integrat “Van Gogh Museum”.

A la web de la presentació/comercialització de l’APP: http://www.alumnesemad.cat/noelle_sola/van_gogh_museum_web/

I en la memòria resum dels projecte:

APD-3_NoellesolaSoto_memoria

Entrevista a la Noëlle Solá a Ràdio Silenci

https://www.radiosilenci.cat/embed/podcast?id=radiosilenci_podcast_12163&mid=radiosilenci_podcast_12163_podcastmarker_3