Site Overlay

Reunions famílies

1a avaluació
7 octubre, 17 hReunió famílies PFI.
7 octubre, 18 hReunió famílies APGi*.
7 octubre, 19 hReunió famílies COM*.
*APGi: Assistència al producte gràfic interactiu / COM: Creació d’Objectes i Moble