Site Overlay

Què és l’EDC?

L’estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i escola assoleixin la competència digital. Se n’encarrega una comissió formada per membres de l’equip docent i directiu. 

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àrees:

  • Assoliment de la competència digital.
  • Planificació estratègica i organització de centre.
  • Metodologies didàctiques i innovació.
  • Inclusió digital i de gènere.
  • Seguretat i protecció de dades.