Site Overlay

Objectius

La nostra visió del centre davant de la cultura digital ens ha fet planificar i definir els objectius del nostre centre. Acabada la diagnosi hem cregut convenient establir una línia de treball i uns objectius que ens permetran avançar cap a una millora de la competència digital referent a l’alumnat, el professorat i el nostre centre. Són objectius següents:

  • Implementar la gestió digital de les dades de l’alumnat. 
  • Renovar el disseny i l’ús del Classroom del centre per unificar i adequar l’entorn a la programació per projectes.
  • Dissenyar el desplegament de la CdA  (Camps d’Aprenentatge) tenint en compte el DigComp (The Digital Competence Framework for Citizens).
  • Millorar l’acolliment digital de l’alumnat.
  • Millorar l’acolliment digital del professorat.
  • Millorar les competències digitals de l’alumnat.
  • Millorar les competències digitals del professorat.