Horaris Assistència producte gràfic interactiu

1r Assistència producte gràfic interactiu

Horaris 1r quadrimestre setembre-gener

1rAPGi_semiconfinat


2n Assistència producte gràfic interactiu

Horaris 1r quadrimestre setembre-gener

2nAPGi_semiconfinat