Site Overlay

Diagnosi

Eines utilitzades

La diagnosi s’ha fet a partir de tres enquestes realitzades des de la plataforma SELFIE creada per la Comissió Europea. Hi ha participat l’alumnat, l’equip docent i l’equip directiu. Les qüestions a valorar han anat des de l’equipament, els recursos de l’escola, les competències digitals dels docents i dels alumnes, la comunicació entre el centre i els alumnes, entre d’altres. 

La comissió de l’EDC ha creat també una enquesta per a les famílies. 

L’anàlisi de les dades obtingudes ha mostrat punts forts i febles que determinen els objectius a seguir d’ara endavant. 

Dinàmiques amb la comissió per l’anàlisi de dades

La comissió es reuneix un cop al mes. La primera fase es va centrar en el buidatge de les enquestes, reconeixement dels punts forts i febles i definició d’objectius i possibles actuacions enfocades a assolir-los.