Site Overlay

Acolliment digital

Entre els protocols de Cultura digital d’un centre en el marc de l’Estratègia Digital de Centre (EDC) trobem el Pla d’acollida digital de l’alumnat de nova matrícula, l’alumnat repetidor, l’alumnat matriculat al projecte final de cicle, l’alumnat de segon curs i el nou professorat. 

També la llista d’actuacions informàtiques prèvies d’inici de curs i el programari amb el qual treballem els diferents grups aula.

Dins dels estudis reglats de l’EMAD existeixen dos perfils: l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i l’alumnat del PFI. Ambdós fan de la nostra escola un centre versàtil i heterogeni.

Per això és clau una bona acollida digital de l’alumnat perquè afavoreix la inclusió i el treball a l’aula. L’acollida de nous membres de la comunitat educativa requereix atenció i és molt important donar-los a conèixer el funcionament del centre i fer-los partícips.

D’altra banda, l’acollida digital del nou professorat és un element clau per a la seva incorporació a l’escola. Per tal de facilitar aquesta tasca l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga ha dissenyat una guia d’actuació.