El 2020/2021 és un curs diferent

El curs va començar amb moltes incògnites i adaptant-nos cada dia a les noves circumstàncies.
Com que no volíem que un nou aïllament dificultés l’aprenentatge, ens vam preparar per al pitjor, buscant eines digitals que facilitessin la transmissió dels continguts i la recuperació de la informació.
I per les matèries que això és més difícil, per no disposar l’alumnat d’un espai de treball condicionat, l’equip de creació d’objectes i moble va confeccionar bancs de treball individuals perquè, arribat el moment, l’alumnat pogués continuar aprenent a casa.
Ara mateix estem fent les classes de forma semipresencial. Una modalitat que malgrat no ser la ideal, permet que l’alumnat no desconnecti i continuï formant part de la comunitat escolar.
Mentre arriba la normalitat, anirem descobrint altres maneres d’ensenyar i aprendre.

Instal·lador de mobles de cuina


L’empresa Industria del Mueble busca personal amb experiència en la instal·lació de mobles de cuina.

Demanen algú amb experiència en el muntatge i instal·lació de mobles de cuina i armaris. També valoren l’experiència a fàbrica així com l’ús de maquinària.

Ofereixen contracte i retribució segons la categoria i aptituds del candidat.

Els interessats envieu currículum al correu: andres@industriadelmueble.com T.639307762.