Què és el taller expressió plàstica per a infants

Adreçat a nens i nenes d’infantil i primària i a nois i noies d’ESO.

Durada: 1 octubre 2019 a 19 juny 2020

P3:
Dimarts, 17.00 a 18.30 h
Mínim 6 i màxim 8 alumnes

P4 i P5:
Dilluns, 17.00 a 18.30 h
Dimecres, 17.00 a 18.30 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

1r a 3r:
Dilluns, 17.00 a 18.30 h
Dimecres, 17.00 a 18.30 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

4t a 6è:
Dilluns, 18.30 a 20.00 h
Dimecres, 18.30 a 20.00 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

ESO:
NOU Dilluns, 18.30 a 20.00 h
Dimecres, 15.15 a 16.45 h
Dimecres, 18.30 a 20.00 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

Plàstica en anglès, 1r a 6è:
Dimarts, 17.00 a 18.30 h
Mínim 8 i màxim 12 alumnes

Taller familiar:
Dilluns, 17.00 a 18.30 h
1 nen/a més 1 adult
Possibilitat d’inscriure un segon nen/a
Màxim: 6 famílies

Quota inicial: 50,15 euros
Assegurança: 3 euros
Mensualitat 1 dia: 28,80 euros
Mensualitat 2 dies: 40,97 euros
Plàstica en anglès: 32,90 euros
Taller familiar: El segon nen/a té un 25% de descompte en la mensualitat si és resident de la Garriga