Calendari escolar

calendari_escolar-1

Setembre curs 2018/2019

Obres finals (of)

13 setembre, 10 h: Presentació obres finals.
18 setembre, 11 h: Notes finals grau mitjà.
24 setembre, 11 h: Resultat revisió obres finals.

Projectes integrats (pi)

12 setembre, 16 h:Presentació projectes integrats.
18 setembre, 18 h:Notes finals grau superior.
24 setembre: Resultat revisió projectes integrats.

CURS 2019/2020

1a avaluació

12 setembre, 11 h:Inici cicles grau mitjà. Presentació curs i tutories.
18 setembre, 17 h:Inici cicles grau superior: Presentació curs i tutories.
Fins 30 setembre:Sol·licitud matrícula parcial.
Fins 1 octubre:Sol·licitud beques. Per internet: +info.
2 octubre, 18 h:Reunió famílies cicles grau mitjà.
Fins 13 octubre:Sol·licitud convalidacions mòduls.
11 al 15 novembre:Valoració orientativa.
18 al 22 novembre:Sortida alumnat Creació objectes i moble.
2 al 5 desembre:Desenvolupament idees projecte transversal curs anterior.
13 al 17 gener:Recuperacions unitats formatives (UFs) curs anterior.
24 gener:Notes 1a avaluació.

2a avaluació

27 gener:
Inici 2a avaluació.
30 març al 2 abril:Sortida alumnat Assistència producte gràfic interactiu
30 març al 3 abril:Valoració orientativa.
Fins 25 abril:Anul·lació matrícula.
13 maig:Presentacions projectes integrats continuïtat estudis.
21 maig:Notes finals continuïtat estudis.
25 al 29 maig:Recuperacions unitats formatives (UFs) pendents 1a avaluació.
5 juny:Notes 2a avaluació.
10 juny, 10 h:Presentacions obres finals.
10 juny, 16 h:Presentacions projectes integrats.
11 i 12 juny:EMAD Creative Days.
15 al 19 juny:Recuperacions unitats formatives (UFs) pendents 2a avaluació.
25 juny:Notes finals: UFs, obres finals i projectes integrats.
10 setembre:Recuperacions obres finals i projectes integrats.