Cita prèvia per a tràmits presencials

En el context social actual, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.


Petició cita prèvia cicles grau mitjà

Preinscripció:

Obertura petició de cita al web: 2 de juny
Dia: 8 de juny
Horari: 09.00 a 11.00 h
Durada cita: 15 minuts

Reclamacions:

Obertura petició de cita al web: 9 de juliol
Dia: 14 de juliol
Horari: 09.00 a 10.00 h
Durada cita: 15 minuts

Matrícula:

Obertura petició de cita al web: 24 d’agost
Dia: 1 al 7 de setembre
Horari: 09.00 a 13.00 h
Durada cita: 30 min
2 cites per cada 30 min


Petició cita prèvia cicles grau superior

Preinscripció:

Obertura petició de cita al web: 10 de juny
Dia: 17 de juny
Horari: 09.00 a 11.00 h
Durada cita: 15 minuts

Reclamacions:

Obertura petició de cita al web: 13 de juliol
Dia: 14 de juliol
Horari: 10.00 a 11.00 h
Durada cita: 15 minuts

Matrícula:

Obertura petició de cita al web: 24 d’agost
Dia: 1 al 7 de setembre
Horari: 09.00 a 13.00 h
Durada cita: 30 min
2 cites per cada 30 min