Provés accés Arts plàstiques i disseny 2020

Material part específica proves accés grau mitjà i grau superior:

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva.
  • Un full DIN A3 de cartolina.
  • Llapis de grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter.
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Calendari resumit convocatòries proves accés 2020

Per consultar les dates de sol·licituds d’exempcions i de recursos addicionals per a persones amb necessitats específiques, cliqueu aquí


Convocatòria ordinària (part comuna i part específica)

Grau mitjà

Inscripció: 13 maig (a partir 9 h) al 21 maig, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins al 22 maig (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 5 juny.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 8 al 18 juny.
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 19 juny.

Realització proves grau mitjà

Part comuna: 25 juny.
Per determinar: Verificació identitat aspirants.
Hora per determinar: Primer bloc: Part comunicativa i social.
Hora per determinar: Descans.
Hora per determinar: Segon bloc: Part científica i tecnològica i part matemàtica.

Part específica: 26 juny.
Hora per determinar: Verificació identitat aspirants.
Hora per determinar:Part específica

Qualificacions grau mitjà

Qualificacions provisionals: a partir 8 juliol.
Termini presentar reclamacions a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 9 al 13 juliol.
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 14 juliol.

Grau superior

Inscripció: 13 maig (a partir 9 h) al 21 maig, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins al 22 maig (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 5 juny.
Presentació documentació complementària a l’e-mail emad@ajlagarriga.cat: 8 al 18 juny.
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 19 juny.

Realització proves grau superior

Part comuna: 29 juny.
Hora per determinar: Verificació identitat aspirants.
Hora per determinar: Primer bloc: Llengües catalana i castellana.
Hora per determinar: Descans.
Hora per determinar: Segon bloc: Llengua estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història.

Part específica: 30 juny.
Hora per determinar: Verificació identitat aspirants.
Hora per determinar: Part específica.

Qualificacions grau superior

Qualificacions provisionals: a partir 8 juliol.
Termini presentar reclamacions al centre: 9 al 13 juliol (en horari atenció al públic).
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 14 juliol.


Convocatòria setembre (només part específica)

Inscripció: 1 al 4 setembre, cliqueu aquí
Llista provisional admesos i exclosos: 10 setembre.
Presentació documentació complementària al centre: 14 al 29 setembre (en horari atenció al públic).
Llista definitiva admesos i exclosos: 30 setembre.

Realització prova grau mitjà i grau superior

Part específica: 1 octubre.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 11.30 h: Part específica grau mitjà.
9.30 a 12.30 h: Part específica grau superior.

Qualificacions

Qualificacions provisionals: 5 octubre.
Termini presentar reclamacions al centre: 6 al 8 octubre (en horari atenció al públic).
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 9 octubre.