Tallers artístics per a adults

Durada: 1 octubre 2019 a 19 juny 2020

INICIACIÓ TORN I MODELATGE

Dimarts, 18.00 a 20.00 h
1 octubre 2019 a 16 juny 2020

Dijous, 11.00 a 13.00 h
3 octubre 2019 a 18 juny 2020

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Material: 7,32 euros
Assegurança: 3 euros


CERÀMICA I MODELATGE

Dimecres, 10.00 a 12.00 h
2 octubre 2019 a 17 juny 2020

Dimecres, 16.00 a 18.00 h
4 octubre 2019 a 19 juny 2020

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat 2 hores: 34,10 euros
Mensualitat 4 hores: 53,16 euros
Mensualitat 6 hores: 82,25 euros
Material 2 hores: 7,32 euros
Material 4 hores: 12,54 euros
Material 6 hores: 18,55 euros Assegurança: 3 euros

DIBUIX I PINTURA

Dimarts, 9.30 a 12.30 h
1 octubre 2019 a 16 juny 2020

Dimecres, 9.30 a 12.30 h
2 octubre 2019 a 17 juny 2020

Dijous, 18.00 a 21.00 h
3 octubre 2019 a 18 juny 2020

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat 1 dia: 35,10 euros
Mensualitat 2 dies: 53,16 euros
Assegurança: 3 euros


NOU

TÈCNIQUES ESTAMPACIÓ TÈXTIL

Serigrafia, bàtik i craquejats, tampons, linòleum, seda i reserves, nuats

Divendres, 9.15 a 11.15 h
4 octubre 2019 a 19 juny 2020

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Material: 7,32 euros
Assegurança: 3 euros

TÈCNIQUES PICTÒRIQUES

Dimecres, 18.00 a 21.00 h
2 octubre 2019 a 17 juny 2020

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Assegurança: 3 euros


TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I GRÀFIQUES

Divendres, 18.00 a 21.00 h
4 octubre 2019 a 19 juny 2020

Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Assegurança: 3 euros


Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones jubilades i que hagin complert 65 anys, amb la prèvia acreditació mitjançant la presentació del DNI.

Per obtenir el certificat d’assistència als cursos monogràfics cals assistir a un 80% de les hores de classe com a mínim.