Matrícula parcial

Els cicles formatius es poden cursar de manera parcial. Això significa cursar únicament determinats mòduls del curs acadèmic.
Els i les alumnes que vulguin fer-ho, han d’omplir la butlleta de matrícula parcial i lliurar-la a secretaria acadèmica. En la butlleta hauran d’informar els mòduls que volen cursar durant el curs acadèmic.

El termini de sol·licitud de matrícula parcial acaba el 30 de setembre.


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info