Curs preparatori prova específica cicles grau mitjà Arts plàstiques i disseny

Durada: 8 de febrer al 10 de maig 2019
Dia i hora: Divendres, 16.00 a 20.00 h
Preu: 50 euros

Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny


Inscripcions: secretaria EMAD de la Garriga
Documentació:
Fotocòpia DNI alumne/a.
Targeta sanitària (CatSalut).
Si és menor d’edat: Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a.