Provés accés Arts plàstiques i disseny 2020

AVÍS: Els terminis queden suspesos i interromputs d’acord amb el Reial Decret 463/2020

Quan es determini, s’obrirà de nou la inscripció per a aquestes proves, per tal que les persones que encara no ho hagin fet puguin inscriure-s’hi. S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions

Es consideren vàlides les inscripcions ja formalitzades. Les persones ja inscrites poden efectuat el pagament virtual de la taxa en el termini previst i també s’habilitarà un termini addicional per les que no puguin fer-ho.


Material part específica proves accés grau mitjà i grau superior:

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva.
  • Un full DIN A3 de cartolina.
  • Llapis de grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter.
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Calendari resumit convocatòries proves accés 2020

Per consultar les dates de sol·licituds d’exempcions i de recursos addicionals per a persones amb necessitats específiques, cliqueu aquí


Convocatòria ordinària (part comuna i part específica)

Grau mitjà

Inscripció: 16 març (a partir 9 h) al 26 març, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins al 27 març (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 14 abril.
Presentació documentació complementària al centre: 15 al 28 abril (en horari atenció al públic).
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 29 abril.

Realització proves grau mitjà

Part comuna: 6 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Primer bloc: Part comunicativa i social.
18.00 h: Descans.
18.30 a 20:30 h: Segon bloc: Part científica i tecnològica i part matemàtica.

Part específica: 7 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 a 18.00 h: Part específica

Qualificacions grau mitjà

Qualificacions provisionals: a partir 22 maig.
Termini presentar reclamacions al centre: 25 al 27 maig (en horari atenció al públic).
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 29 maig.

Grau superior

Inscripció: 16 març (a partir 9 h) al 26 març, cliqueu aquí
Pagament de la taxa: fins al 27 març (abans de 22 h).
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 15 abril.
Presentació documentació complementària al centre: 16 al 29 abril (en horari atenció al públic).
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 30 abril.

Realització proves grau superior

Part comuna: 13 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 h: Primer bloc: Llengües catalana i castellana.
18.00 h: Descans.
18.30 a 20:30 h: Segon bloc: Llengua estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història.

Part específica: 14 maig.
15.30 h: Verificació identitat aspirants.
16.00 a 19.00 h: Part específica.

Qualificacions grau superior

Qualificacions provisionals: a partir 26 maig.
Termini presentar reclamacions al centre: 27 al 29 maig (en horari atenció al públic).
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 3 juny.


Convocatòria extraordinària (només part específica)

Inscripció: 25 maig (a partir 9 h) al 29 maig, cliqueu aquí
Llista provisional admesos i exclosos: a partir 4 juny.
Presentació documentació complementària al centre: 5 al 19 juny (en horari atenció al públic).
Llista definitiva admesos i exclosos: a partir 22 juny.

Realització prova grau mitjà

Part específica: 25 juny.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 11.30 h: Part específica

Realització prova grau superior

Part específica: 26 juny.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 12.30 h: Part específica

Qualificacions

Qualificacions provisionals: a partir 1 juliol.
Termini presentar reclamacions al centre: 2 al 6 juliol (en horari atenció al públic).
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 7 juliol.


Convocatòria setembre (només part específica)

Inscripció: 1 al 4 setembre, cliqueu aquí
Llista provisional admesos i exclosos: 10 setembre.
Presentació documentació complementària al centre: 14 al 29 setembre (en horari atenció al públic).
Llista definitiva admesos i exclosos: 30 setembre.

Realització prova grau mitjà i grau superior

Part específica: 1 octubre.
9.00 h: Verificació identitat aspirants.
9.30 a 11.30 h: Part específica grau mitjà.
9.30 a 12.30 h: Part específica grau superior.

Qualificacions

Qualificacions provisionals: 5 octubre.
Termini presentar reclamacions al centre: 6 al 8 octubre (en horari atenció al públic).
Qualificacions definitives i certificats superació proves: a partir 9 octubre.